Järjestäjä

Kampanjan ja arvonnan järjestää Brunberg Oy, Veckjärventie 6, 06150 PORVOO

Tähän arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä.

Kuinka arvontaan voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus

Arvontaan osallistutaan Facebookissa kommentoimalla arvotajulkaisua (julkaistu 15.11.2020).

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt pois lukien henkilöt, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Alle 18-vuotiaat saavat osallistua vain huoltajan suostumuksella. Tällaisessa tapauksessa emme vaadi erillistä ilmoitusta asiasta.

Kampanja-aika

Kampanja on voimassa 15.-22.11.2020.

Palkinnot

Kampanjassa arvotaan kaksi noin 20 euron arvoista Brunbergin tuotteita sisältävää palkintoa. Voittajat arpoo Brunberg Oy. Voittajille ilmoitetaan voitosta Facebookissa yksityisviestillä viikolla 49. Palkinto toimitetaan voittajalle postipakettina. Voittajan nimi voidaan julkaista Brunbergin somekanavissa. Arvonnan voittaja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

Jos voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa tiedoksi antamisesta, valitaan tilalle uusi voittaja.

Voitot toimitetaan vain Suomessa sijaitseviin osoitteisiin.

Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kampanjaan osallistumiseen. Järjestäjä ei vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista tai niistä aiheutuvista seuraamuksista. Järjestäjä ei ole vastuussa kuljetuksessa kadonneista tai vahingoittuneista palkinnoista.

Väärinkäytökset

Järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä kaikki sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka ovat osallistuneet kampanjaan käyttäen kiellettyjä keinoja, kuten tahallinen väärien tai virheellisten tietojen antaminen, koneellinen osallistuminen, tietoturvaväärinkäytökset jne. Osoitetusti kiellettyjä keinoja käyttäneiden osallistujien kaikki osallistumiset, myös näiden sääntöjen mukaisesti tehdyt, mitätöidään ilman eri ilmoitusta.

Muuta

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Tämä arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, vahvistama tai hallinnoima. Kampanjasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista todetuista väärinkäytöksistä. Ongelmissa ja kysymyksissä teitä palvelee postmaster@brunberg.fi.