Brunbergs stiftelse är en stiftelse med hemort i Borgå, som Brunberg Oy grundade år 1988 i samband med invigningen av sin nuvarande fabrik. Stiftelsens syfte är att befrämja kulturlivet, speciellt musiklivet i Borgånejden. Genom att grunda stiftelsen ville företaget hedra minnet av sin långvariga ägare och verkställande direktör Lennart Brunberg (1891-1945, till höger på bilden), vars livsgärning inte bara omfattade ledningen och utvecklingen av chokladfabriken utan också sträckte sig djupt in i musiklivet i Borgå under åren före andra världskriget. Lennart Brunberg, som själv spelade violin och cello, var eldsjälen bakom grundandet av stråkorkestern Mimer och verkade själv som dirigent för den. Han var också aktiv inom Borgå Orkesterförening. Engagerad i Konsertgarantiföreningen kom han att inbjuda kända konstnärer att uppträda i Borgå.

Stiftelsen har huvudsakligen donerat medel till begåvade unga musiker från Borgåtrakten för att understöda deras musikstudier. Stipendiaterna, av vilka de flesta har inlett sin musikutbildning vid Borgånejdens musikinstitut, har oftast utnyttjat stipendiet för studier inriktade till karriär som yrkesmusiker, och idag arbetar faktiskt de flesta som yrkesmusiker eller musiklärare.

 

Brunbergs stiftelses stipendier 1989-2019

 

1989 Satu Pulkkinen (nu Savioja) violin 25.000 mk
1990 Patrik Stenström klarinett 20.000 mk
1991 Liisa Heininen (nu Malmivaara) piano 20.000 mk
1992 Annika Nummelin (nu Lindroos) viulu 20.000 mk
1993 Elevers terminavgifter i Borgånejdens musikinstitut 25.000 mk
1994 Tommi Viertonen valthorn 20.000 mk
1996 Mika Ylärakkola fagott 20.000 mk
1998 Jaakko Nordman violin 25.000 mk
1999 För byggandet av fartyget Alexsandra 10.000 mk
2001 Linda Bärlund violin 20.000 mk
2003 Linda Bärlund violin 3.400 €
2006 Ludvig Bärlund cello 3.400 €
2008 Stråkkvartetten Pippurit (Rasmus Bärlund, Amanda Pursio, 4.000 €
Emma Lagerstedt och Oskari Holopainen)
2011 Max Silfverberg basun 4.000 €
2015 Maija Wesslund violin 4.000 €
2019 Ocarina körer 5.000 €

 

Som styrelseordförande för Brunbergs stiftelse fungerar Magnus Björklund. Övriga styrelsemedlemmar är Tom Brunberg, Stefan Granberg, Kati Karlsson, Helena Somervalli och Martina Somervalli, Beslut om stipendieutdelning görs på initiativ av stiftelsens styrelsemedlemmar och genom att höra sakkunniga. Sålunda lönar det sig inte att skicka stipendieansökningar till stiftelsen.