Din feedback är viktig och välkommen för oss, så att vi kan betjäna Brunbergs trogna kunder och vänner ännu bättre i framtiden. Vänligen läs igenom anvisningarna nedanför, och skicka din hälsning med e-post till vår adress postmaster@brunberg.fi

Skriv alltid klart och tydligt ditt namn samt ditt telefonnummer. Om du vill kan du också skicka oss din postadress.

Om din feedback gäller en felaktig produkt, skriv förutom produktens namn också förpackningsstorlek, bästföre-datum samt produktens inköpsplats. Du kan även bifoga fotografier (max storlek 4 Mt).

Tack!